E-ISSN 1309-4866
Gözden Geçirme
Epilepsinin Gelişimsel Süreçte Travma ve Psikojenik Nöbet ile İlişkisi
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 291-294
DOI: 10.4274/npa.y6990
458 kez okundu, 454 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, travma, travma sonrası stres bozukluğu, dissosiyatif bozukluk, gelişim
Özet

Epilepsi nöbeti, ani ortaya çıkması, işlevselliği bozması, kazalara ve yaralanmalara neden olabilmesi ve ölüm korkusu yaşanması nedeniyle travmatize edici olabilmektedir. Epileptik nöbetlerin kendisi travmatize edici olabildiği gibi, özellikle geçirilen kafa travması sonrasında da epilepsi ortaya çıkabilmektedir. Çocuklukta başlayan epilepsinin şiddeti ve süresi arttıkça gelişimi bozucu etkisi ortaya çıkmaktadır. Epileptik olgularda yıllar içinde konversif (psikojenik) nöbetler de tabloya eklenebilmektedir. Psikojenik nöbeti olan olguların yaklaşık yarısında psikolojik travma ile ilişkili olarak ortaya çıkan dissosiyatif bozukluk eştanısı görülmektedir. Genel olarak kronik hastalığı olan çocuklarda hastalıkla ilişkili travmatik etki ile dissosiyatif bozukluk oluştuğu bilinmektedir. Dissosiyatif bozuklukta konversiyon bozukluğu ve konversif bayılmalara da sık rastlanmaktadır. Bir kronik hastalık olan epilepside travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), dissosiyatif bozukluk ve psikojenik nöbet eştanısı sık olarak görülmektedir. Bu nedenle epilepsi olgularını ele alırken travmatik etki ve ilişkili dissosiyatif bozukluk boyutu psikiyatrik yaklaşımda yer almalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017