E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Kleine-Levin Sendromunda Klinik ve Polisomnografik Özellikler: Olgu Serisi
1 Gülhane Asker Tıp Akademisi Psikiyatri Departmanı, Ankara, Türkiye  
2 Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi, Psikiyatri Departmanı, Eskişehir, Türkiye  
3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Psikiyatri Bölümü, Ankara Türkiye  
4 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk Psikiyatrisi Bölümü, Ankara Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 288-290
DOI: 10.4274/npa.y6500
423 kez okundu, 194 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kleine-Levin Sendromu, polisomnografi
Özet

Kleine-Levin Sendromu (KLS) aralıklı ortaya çıkan hipersomni dönemlerinin yanı sıra hiperfaji, hiperseksüalite, anormal davranışlar ve konfüzyon ile karakterize, ataklar arası dönemde kişinin normal işlevlere sahip olduğu, nadir görülen bir hastalıktır. Bu çalışmada KLS olgularında klinik özelliklerin belirlenmesi, semptomatik ve asemptomatik dönemde polisomnografi (PSG) bulgularının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Uyku Araştırma Merkezinde 1998-2005 yılları arasında KLS tanısı konulan altı hastanın semptomatik ve asemptomatik dönemde yapılan PSG incelemelerinin sonuçları karşılaştırıldı. KLS’nin yaklaşık olarak 18 yaşında başladığı, tanı konulmasının ortalama 2,67 yıl geciktiği, uyku atağının ortalama 11,5 gün sürdüğü, hastaların tanı alıncaya kadar ortalama 5 atak geçirdiği saptandı. KLS olgularının semptomatik dönem toplam uyku süresi ve evre 2 yüzdesinin asemptomatik dönemden yüksek, REM latansının asemptomatik dönemden kısa, evre 3 ve REM yüzdesinin asemptomatik dönemden düşük olduğu saptandı. KLS hastalarında hastalık başlangıç yaşı, atak süresi gibi klinik özelliklerin literatürle uyumlu olduğu, semptomatik dönem uyku yapısının asemptomatik dönemden farklılık gösterdiği dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017