E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Parkinson Hastalarında Tetraks İnteraktif Denge Sistemi ile Denge Eğitiminin Denge ve Düşme Riski Üzerine Olan Etkisi: 4 Vaka Raporu
1 Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye  
2 Başkent Üniversitesi Hastanesi Ümitköy Polikliniği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 283-287
DOI: 10.4274/npa.y6453
472 kez okundu, 650 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Parkinson Hastalığı, denge, denge testleri, düşme riski
Özet

Bu pilot çalışma, hafif ve orta düzey parkinson hastalarında Tetraks İnteraktif Denge Sistemi (TİDS) ile denge eğitiminin denge ve düşme riski üzerine olan etkisini incelemek amacıyla yapıldı. 56-70 yaş arası (61,25±6,70) 4 parkinson hastasına TİDS ile 3 hafta denge eğitimi uygulandı. Olguların sosyodemogrofik ve fiziksel özellikleri kaydedildi. Birleştirilmiş Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği (BPHDÖ) ile hastaların motor performansları, Berg Denge Testi (BDT), Fonksiyonel Uzanma Testi (FUT), Timed Up and Go Testi (TUG), Tek Ayak Üzerinde Durma Testi (TAÜ) ile hastaların dengesi ve TİDS ile düşme riskleri değerlendirildi. Parkinson hastalarında eğitim sonrasında, eğitim öncesine göre BPHDÖ, TUG, BDT, FUT, TAÜ ve düşme riski değerlerinde düzelmeler bulundu. Parkinson hastalarında TİDS ile denge eğitimi denge üzerinde olumlu etkilere sahiptir ve düşme riskini azaltmaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017