E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Epilepsili Hastalarda Yaralanmalar ve İlişkili Bazı Faktörler
1 Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sivas, Türkiye  
2 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 269-273
DOI: 10.4274/npa.y6632
409 kez okundu, 287 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, nöbete bağlı yaralanmalar, risk faktörleri, kazalardan koruyucu önlemler
Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı epilepsili hastalarda yaralanmaları ve yaralanmalarla ilişkili bazı faktörleri incelemektir.
 

Yöntemler: Bu çalışmada Mart 2009- Mart 2010 tarihlerinde bir hastanenin nöroloji polikliniğinde ayakta tedavi olan 126 epilepsili hasta yer almaktadır. Veriler Hasta Bilgi Formu ve Kaza Değerlendirme Formu ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde, ortalama ve ki-kare testi kullanılmıştır.
 

Bulgular: Çalışmada hastaların %82,5’inin kazalara maruz kaldığı belirlenmiştir. En çok yumuşak doku yaralanmaları (%70,2) olmak üzere bunu sırasıyla baş yaralanmaları (%61,5), dil-diş yaralanmaları (%58,6), yanıklar (%24) ve ortopedik yaralanmalar (%21,2) izlemiştir. Yanıkların en çok üst ekstremitelerde (%36) ve yüzde (%24), yemek pişirme (%32) sırasında oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca, beş hastada el-kol kırığı olmuş ve dört hasta banyo küvetinde boğulma riski yaşamıştır. Kazaların çoğuna evde maruz kalan hastaları %25’i bu yaralanmalar nedeniyle acile götürülmüşlerdir. Generalize nöbet tipi ve sık nöbet geçirme önemli risk faktörleri olarak bulunmuştur.
 

Sonuç: Yaralanmalar epilepsili hastalar için genel bir problemdir. Dil ve diş yaralanmaları en sık gelişen yaralanmalardır. Nöbet tipi ve sıklığı önemli risk faktörleridir. Yaşamlarını normal sürdürmekle beraber epilepsili hastaları yaralanmalara karşı korumak için etkili önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017