E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Narkolepsi ve İdiopatikHipersomnia Olgularının Polisomnografi ve Çoklu Uyku Latans Testi Bulgularının Karşılaştırılması
1 Gülhane Asker Tıp Akademisi Psikiyatri Departmanı, Ankara, Türkiye  
2 Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi, Psikiyatri Departmanı, Eskişehir, Türkiye  
3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Psikiyatri Bölümü, Ankara Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 252-255
DOI: 10.4274/npa.y6477
417 kez okundu, 306 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Narkolepsi, idiopatikhipersomni, polisomnografi, çoklu uyku latans testi
Özet

Giriş: Narkolepsi ve İdiopatikhipersomni gündüz aşırı uykululuk yakınmasının başlıca sebepleridir. Bu çalışmada narkolepsi ve idiopatikhipersomni olgularının Polisomnografi ve Çoklu Uyku Latans Testi bulgularının karşılaştırılması amaçlandı.

 

Yöntemler: GATA Uyku Araştırma Merkezine 1995-2009 yılları arasında başvuran, narkolepsi ve idiopatikhipersomni tanısı alan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. 94 katapleksilinarkolepsi, 49 katapleksi bulunmayan narkolepsi ve 140 uzun uyku süreli olmayan idiopatikhipersomni hastasının verileri değerlendirildi.

 

Bulgular: İdiopatikhipersomni grubunda uyku latansı ve REM latansının her iki narkolepsi grubundan uzun olduğu, Çoklu Uyku Latans Testi ortalama uyku latansınınkatapleksilinarkolepsi grubunda en kısa olduğu, üç grup arasında uyku etkinliği, uyku evrelerinin oranı, uyanıklık sayısı yönünden fark olmadığı saptandı.

 

Sonuç: Bulgular narkolepsi olgularının uyku latansı ve REM latansı yönünden idiopatikhipersomni olgularından ayrıştığını göstermektedir.

 

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017