E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Kişilerarası Sorun Çözme Eğitiminin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Davranışsal ve Emosyonel Sorunları Üzerindeki Etkisi
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksek Okulu, Ankara, Türkiye  
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
3 Gülhane Indiana/Purdue University Center for Brief Therapy, Fort Wayne, Indiana, USA  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 244-251
DOI: 10.4274/npa.y6455
424 kez okundu, 223 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kişilerarası bilişsel sorun çözme eğitimi, DEHB, davranışsal ve emosyonel sorunlar
Özet

Giriş: Bu araştırma dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı konulan çocuklara uygulanan bir kişilerarası sorun çözme eğitim programı olan “Ben Sorun Çözebilirim (BSÇ)” eğitiminin etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır.
 

Yöntemler: Araştırma örneklemini DEHB tanısı konulan 6-11 yaş arası 33 çocuk oluşturmuş, tek gruplu ön-son test deseninde, yarı deneysel olarak planlanmıştır. DEHB tanısı olan bu çocuklara 14 hafta boyunca bilişsel yaklaşıma dayalı BSÇ eğitimi uygulanmıştır. Programın etkinliğini değerlendirmek için “Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı Davranış Bozuklukları için DSM-IV’e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği” (anne-baba ve öğretmen formu) ve “6-18 Yaş Grubu Çocuk ve Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği (öğretmen formu-TRF/6-18)” kullanılmıştır. BSÇ eğitimi öncesi ve sonrasında anne-baba ve öğretmenlerden bu ölçekleri doldurmaları istenmiştir.
 

Bulgular: BSÇ eğitimi sonrasında karşı gelme, dikkatsizlik, hiperaktivite/dürtüsellik, anksiyete/depresyon, sosyal içe dönüklük, suça yönelik davranışlar ve saldırgan davranışların azaldığı saptanmıştır. TRF/6-18’nin yeterlilik alanına ilişkin “sıkı çalışma, uyum, öğrenme ve mutlu olma” alt testlerin toplamından oluşan “toplam yeterlilik” alt testinde BSÇ eğitim sonrasında yeterlilik düzeyinin önemli oranda arttığı görülmüştür.
 

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre, BSÇ eğitim programı DEHB olan çocukların duygusal ve davranışsal sorunların azaltılmasında ve çocukların yeterlilik düzeylerinin artırılmasında faydalı olabilir. Bu programın bir diğer yararı ise bu çocukların DEHB ile ilişkili sorunlar (dikkat eksikliği, hiperaktivite/dürtüsellik ve karşı gelme sorunları) ile baş etmelerini güçlendirebilir.

 

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017