E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları: Çok Merkezli Bir Çalışma
1 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye  
2 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey  
3 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Selçuk University Meram School of Medicine, Konya, Turkey  
4 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye  
5 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Bakırkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey  
6 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 237-243
DOI: 10.4274/Npa.y6389
477 kez okundu, 230 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Otizm spektrum bozukluğu, otizm, tamamlayıcı ve alternatif tıp, tedavi
Özet

Giriş: Bu çalışmada otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) uygulamalarının kullanım sıklığı, ailelerin bu uygulamalar hakkındaki tutum ve inançları ve bu uygulamaların aile bütçesine olan ekonomik yükü incelendi.
 

Yöntem: Bu amaçlara ulaşılması için Türkiye’nin beş farklı bölgesinde OSB’li çocuklarda TAT uygulamaları hakkında çocukların ebeveynlerine bir anket uygulandı
 

Bulgular: Yüz yetmiş iki kişilik örneklemin %56’sının TAT uygulamalarını kullandığı saptandı. En sık kullanılan TAT yönteminin dua okutma olduğu belirlendi. TAT yöntemlerine başvurma nedeni olarak en sık konvansiyonel tedavilerin tatmin edici olmaması ve konvansiyonel tedavilerin etkinliğinin arttırılması isteği gösterildi. TAT uygulamaları hakkında en fazla bilgi alınan kaynağın ise aile bireyleri olduğu belirtildi. TAT uygulamalarını kullananlarda bu uygulamaların toplam maliyeti 4005 Türk lirası (2670 dolar) olarak belirlendi. TAT kullanım oranı OSB gelişimi açısından genetik/konjenital faktörleri suçlayanlarda daha düşüktü.
 

Sonuç: Bu çalışma sosyoekonomik ve kültürel faktörlerin ve ebeveynlerin OSB etiyolojisi hakkındaki inançlarının TAT yöntemlerine başvuru açısından önemini göstermektedir.

 

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017