E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Bir Ergen ve Genç Erişkin İkinci Basamak Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalarda Kasıtlı Kendine Zarar Verme Davranışı ile Çocukluk Çağı Travma Yaşantılarının Yaygınlığı ve Arasındaki İlişkinin Araştırılması
1 Afşin Devlet Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye  
2 Clinic of Forensic Psychiatry, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Rize, Türkiye  
4 Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 222-229
DOI: 10.4274/npa.y6257
421 kez okundu, 555 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kasıtlı kendine zarar verme, ergen, çocukluk çağı travması
Özet

Giriş: Bu çalışmada ergen ve genç erişkin psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda kasıtlı kendine zarar verme davranışları ile çocukluk çağı travmalarının yaygınlığı ve arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır.
 

Yöntemler: Çalışmaya 1 ay boyunca Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ergen ve Genç Erişkin Psikiyatri ikinci basamak polikliniğine ardışık başvurarak takip ve tedavi edilen tüm hastalar alındı. Çalışmaya katılan 300 hastaya sırasıyla sosyodemografik veri formu, çocukluk çağı travmaları ölçeği (CTQ-28), çocukluk çağı kötüye kullanımı soru listesi, kasıtlı kendine zarar verme ve niyet etme tarama formu verildi.
 

Bulgular: Çalışmaya katılan tüm hastalarda kasıtlı kendine zarar verme oranı %50,0 olup bu oran kızlarda %56,8, erkeklerde %28,8 olarak bulundu. Çalışmaya katılan tüm hastaların %57,0’sinde çocukluk çağı kötüye kullanımı saptandı. Kızların %60,4’ünde, erkeklerin %46,6’sında çocukluk çağı kötüye kullanımı olduğu bulundu. Çocukluk çağı kötüye kullanımı kasıtlı kendine zarar verme davranışı olan grupta %71,3 oranında iken, bu oran kasıtlı kendine zarar verme davranışı olmayan grupta %42,7 oranında idi.
 

Sonuç: Kasıtlı kendine zarar verme davranışının ergen psikiyatrik hasta popülasyonunda yüksek olduğu, kızlarda erkeklerden daha sık görüldüğü, çocukluk dönemi istismar ve ihmal yaşantılarının azımsanmayacak bir oranda ve kendine fiziksel olarak zarar verme davranışı ile ilişkili olduğu görülmüştür.

 

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017