E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Rolandik Epilepside Frontal Lob İşlevlerine Odaklanan Nörobilişsel ve Ruhsal Değerlendirme
1 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Psikiyatrisi Bölümü, Sakarya, Türkiye  
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
3 Kocaeli Universıtesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
4 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 209-215
DOI: 10.4274/npa.y6226
456 kez okundu, 390 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Rolandik epilepsi, frontal lob işlevleri, davranış sorunları, ruhsal bozukluklar, zeka düzeyi
Özet

Giriş: Bu çalışmada, rolandik epilepsi (RE) tanısı alan çocuklarda davranış sorunlarını, ruhsal bozuklukları ve frontal lob işlevlerine odaklanan nörobilişsel işlevleri değerlendirmeyi amaçladık.

 

Yön­tem­ler: RE tanısı ile takip edilen 8-13,5 yaşlarında 31 çocuk ile yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik düzey açısından eşleştirilen kontrol grubu karşılaştırıldı. Çocukların davranış sorunları Çocuk ve Gençlerde Davranış Değerlendirme Ölçeği (ÇDDÖ) ile ruhsal bozukluk tanıları Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli (ÇDŞG-ŞY) yapılarak değerlendirildi. Çocuklara Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R), Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET) ve Stroop Renk ve Kelime Testi (SRKT) uygulandı.

 

Bul­gu­lar: RE grubunda kontrol grubuna kıyasla daha fazla ruhsal bozukluk saptandı. RE grubunun sözel ve toplam zeka düzeylerinin kontrol grubundan daha düşük olduğu belirlendi. WKET puanları açısından iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmazken, SRKT’de RE’li çocuklar kontrol grubuna göre daha kötü işlevsellik gösterdi. RE grubu ÇDDÖ’de dışa yönelim ve toplam sorun alanlarında daha yüksek puan aldı.

 

So­nuç: RE’nin temel frontal lob işlevlerini anlamlı düzeyde etkilemediği, dikkat ve zeka üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu, ruhsal bozukluk ve davranış sorunlarını arttırdığı düşünüldü.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017