E-ISSN 1309-4866
Gözden Geçirme
Migrende Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 60-64
DOI: 10.4274/Npa.y7310
462 kez okundu, 613 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Başağrısı, migren, yaşam kalitesi
Özet

Yaşam kalitesi, kişinin kültür ve değerler sistemi içinde amaç, beklenti, ilgi alanı ve standartları ile ilişki olarak yaşamda bulunduğu yeri algılama şeklidir. Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ise kişinin sağlık durumundan memnuniyetini ve sağlık durumuna verdiği duygusal yanıtı içerir. Primer başağrıları, erişkinlerin en üretken olduğu ergenlik sonu ve 50’li yaşların başı arasında sıkça karşılaşılan durumlardır. Tüm dünyada özürlülükle geçen yılların %1.3’ünden tek başına migren, bu yükün yaklaşık iki katından da tüm BA hastalıkları hep beraber sorumludur. Başağrısı hem kişinin yaşam kalitesini bozmakta hem de topluma ciddi maddi yük getirmektedir. Bu derlemede, hastalık yükünün primer başağrısının, özellikle migrenin, kişinin yaşam kalitesi üzerine etkisi ve bunun değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017