E-ISSN 1309-4866
Gözden Geçirme
Vestibüler Migren
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 56-59
DOI: 10.4274/Npa.y7300
487 kez okundu, 495 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Vestibüler migren, vertigo, migren, auralı migren
Özet

Migren ve vertigo birlikteliği uzun zamandır bilinmektedir. Ancak son yıllarda artan sayıda klinik ve epidemiyolojik çalışmada migren ve vertigo arasındaki anlamlı bağlantı net olarak gösterilmiştir. Vestibüler migren adı çalışmalarda ortak olarak kullanılmaya başlamıştır. Uluslararası başağrısı sınıflamasında appendikste yer almıştır. Bu derlemede vestibüler migrenin epidemiyolojisi, klinik özellikleri, tanı kriterleri ve tedavisinden bahsedilecektir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017