E-ISSN 1309-4866
Gözden Geçirme
Beyin Omurilik Sıvısı Lenfositozu ve Geçici Nörolojik Bulguların Eşlik Ettiği Baş Ağrısı Sendromu
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Departmanı, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 52-55
DOI: 10.4274/npa.y7228
411 kez okundu, 341 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı, geçici nörolojik bulgular, beyin omurilik sıvısı lenfositozu
Özet

Beyin omurilik sıvısı (BOS) lenfositozu ve geçici nörolojik bulguların eşlik ettiği baş ağrısı (“headache accompanied with transient neurologic deficits and cerebrospinal fluid lymphocytosis”; HaNDL) sendromu; iyi gidişli, kendi kendini sınırlayan ve nadir görülen bir sendromdur. Uluslararası Baş Ağrısı Bozuklukları sınıflamasının ikinci baskısında HaNDL sendromu, sekonder baş ağrılarının içinde “damar dışı kafa içi hastalıklarıyla ilişkili baş ağrıları” olarak tanımlanmıştır. Etiyolojisi tam olarak bilinmese de son yıllarda, iyon kanalı otoimmünitesinin HaNDL patogenezine kısmen katkı sağlayabileceği bazı yazarlar tarafından gösterilmiştir. Bu yazıda, HaNDL sendromunun tanımı, klinik tablo ve epidemiyolojisi, etiyopatogenezi, ayırıcı tanısı ve tedavisi son literatür eşliğinde gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017