E-ISSN 1309-4866
Gözden Geçirme
İlaç Aşırı Kullanımı Başağrısı: Sık Ve Önlenebilir Bir Başağrısı Nedeni
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 47-51
DOI: 10.4274/Npa.y7264
523 kez okundu, 545 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Başağrısı, ilaç aşırı kullanımı başağrısı, analjezikler, detoksifikasyon, kronik günlük başağrısı
Özet

İlaç aşırı kullanımı başağrısı (İAKB) klinik olarak iyi tanımlanmış olup kronik günlük başağrısının sık görülen nedenlerinden biridir ancak patofizyolojisi henüz bilinmemektedir. İAKB özellikleri bölgesel, psikososyal, medikal ve ekonomik faktörlere göre değişiklikler gösterebilmektedir. Çalışmalarda birçok faktörün rol oynayabileceği gösterilmekle birlikte, primer başağrısına yatkın olan kişilerde ortaya çıkmaktadır. Tedavinin temel taşını kullanılan analjezik amaçlı ilaç veya ilaçların bıraktırılması oluşturur. Sıklığı giderek artan bu hasta grubunun en baştan eğitimle engellenmesi yanı sıra tanınması, erken ve doğru tedavi edilmesi hem hasta hem de ülkelerin mali yükünü azaltacaktır. Hastalığın çok yönlü olarak ele alınması, komorbid hastalıkların tanınıp tedavi edilmesi de nüks riskini azaltmak açısından önem taşır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017