E-ISSN 1309-4866
Gözden Geçirme
Migren Akut Tedavisi
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 26-29
DOI: 10.4274/Npa.y7299
392 kez okundu, 645 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Migren, akut, atak, tedavi
Özet

Migren, hastaların yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip sık rastlanan nörolojik durumlardan biridir. Ataklarla karakterize kronik bir hastalık olarak tanımlanır. Ataklar genellikle 4 ile 72 saat süren, orta ya da şiddetli, genellikle tek taraflı, zonklayıcı baş ağrısı ile karakterizedir. Migren patofizyolojisinin daha iyi anlaşılmasına rağmen, tanınması ve tedavisi hala yeterli değildir. Bu makalede migrende akut farmakolojik tedavi yaklaşımı gözden geçirilmiştir. Günümüzde, migren ataklarının akut tedavisi için, non-steroid antiinflamatuar ilaç (NSAİİ) ve triptanlar (serotonin 5HT1B/1D reseptör agonistleri) önerilir. NSAİİ ve triptan alımından önce, metoklopramid veya domperidonun verilmesi faydalıdır. Çok şiddetli ataklarda subkutan sumatriptan ilk seçenektir. Hasta, yeterli dozda ve formülasyonda bir ilaç ile atağın erken döneminde tedavi edilmelidir. İdeal olarak, ilaç aşırı kullanımını önlemek için akut tedavi haftada en fazla 2 -3 gün ile sınırlandırılmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017