E-ISSN 1309-4866
Gözden Geçirme
Kronik Migrenin Aydınlanmaya Başlayan Yüzü
1 Ataşehir Memorial Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 21-25
DOI: 10.4274/npa.y7244
527 kez okundu, 490 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kronik migren, başağrısı, kronik günlük başağrısı
Özet

Genellikle ataklarla seyreden migren hakkında bilinenler son zamanlarda giderek artmaktadır. Bazı migrenlilerin ataklarının sıklığında, süresinde artma ve günlerce devam etmesi şeklinde progresyon olabilir ve bu durum kronik migren (KM) olarak adlandırılmaktadır. Son sınıflamaya göre; kronik migren ayda 15 gün veya daha sık ortaya çıkan ve bunların en azından 8’inin migrenin karakteristik özelliklerini taşıdığı veya migrene özgü tedaviye yanıtlı başağrısı şeklinde tanımlanmıştır. Kronik migrenin tanı ölçütleri, diğer kronik günlük başağrılarından farkları, epizodik migrenden dönüşen sık frekanslı bir migren formu mu, yoksa tamamen bağımsız bir patofizyolojik tablo mu olduğu halen tartışmalıdır. Bunların aydınlatılması, klinik çalışmaların yanı sıra patofizyolojik mekanizmaların araştırılmasına yönelik çalışmaların artması ile mümkündür.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017