E-ISSN 1309-4866
Gözden Geçirme
Migren Patofizyolojisi
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 1-7
DOI: 10.4274/Npa.y7251
507 kez okundu, 712 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Migren, aura, kortikal yayılan depresyon, kortikal eksitabilite, trigeminovasküler sistem
Özet

Migren, yaşam kalitesini bozan ciddi bir sağlık problemidir. Primer baş ağrılarında ikinci sıklıkta görülen migren, genel populasyonun yaklaşık %10’undan fazlasını etkilemektedir. Migren patogenezi hala belirsizliğini korumaktadır. Giderek artan çalışma sonuçları migren patofizyolojisinin primer nöronal mekanizmalarla ilgili olduğunu düşündürmektedir. Migren ağrısının hangi beyin bölgesinden başladığı ve farklı migren evrelerinde hangi beyin bölgelerinin aktif olduğu aydınlatılamamış bir konudur. Pozitron emisyon tomografi (PET) ve fonksiyonel manyetik rezonans (fMR) gibi yeni görüntüleme yöntemleriyle birlikte migren ve küme baş ağrılarının nöronal yapılarla ilgili olduğunu ve damar dilatasyonu ile ilgisini gösteren artan sayıda kanıtlar bulunmaktadır. Migren kliniği prodrom, aura, baş ağrısı ve postrom dediğimiz 4 ayrı evreden oluşmaktadır. Son on yılda elde edilen bazı veriler interiktal dönemde de beyin aktivitesinin uyarılabilirlik yönünde arttığına işaret etmektedir. Uzun yıllardır kemirgenlerde yapılan çalışmalar ise baş ağrısı evresinde trigeminal sinirin aktive olduğunu ve buna ikincil damarlarda genişleme ve nörojenik inflamasyon olduğunu göstermiştir. Klinik pratikte karşılaşılan hastaların büyük çoğunluğu aurasız migren, kronik migren hastaları olmakla beraber patofizyolojiye ait deneysel çalışmalar aura modeli olarak kullanılan kortikal yayılan depresyon üzerine odaklanarak gitmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017