E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Müzik ve Beyin: Şarkı Söyleme Yeteneği Korunmuş Afazi Olgusu
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 189-192
DOI: 10.4274/npa.y6513
477 kez okundu, 572 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Müzik, beyin, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme, amuzia, afazi
Özet

Ağır afaziye rağmen şarkı söyleme yeteneğinin korunabildiği uzun yıllardır bilinmektedir.Lezyon çalışmalarına dayanarak özellikle melodi üretiminde sağ hemisferin daha baskın olduğu öne sürülmüştür. Bu çalışmada akut sol hemisferik infarkta bağlı akıcı olmayan afazisi olan, şarkı sözlerini konuşma dilinde söyleyemez iken, melodinin ilk bölümü söylendiğinde bildiği şarkıyı müzikal hatasız söyleyebilen 50 yaşında bayan olgu sunulmuştur. Olgunun bildiği bir şarkıyı söylerken uygulanan fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRG) çalışmasında bilateral anterior temporal, mezensefalik ve sağ derin temporal aktivasyon gözlendi. Müziksel işlevler sırasında hemisferik baskınlık ve serebral ağlar, olgumuzdaki radyolojik bulgu ve son nörogörüntüleme çalışmalarıışığında tartışılmıştır. Afazik olguların müzikal tedavi ile iyileşmelerinin hızlanabileceği ayrıca vurgulanmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017