E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Psikotik Bir Ergen Hastada Olanzapine Bağlı Tardif Diskinezi ve Klozapin ile Tedavisi
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye  
2 Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Polikliniği, İstanbul, Türkiye  
3 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Polikliniği, Ankara, Türkiye  
4 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye  
5 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, İstanbul, Türkiye.  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 183-185
DOI: 10.4274/npa.y6378
405 kez okundu, 570 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Olanzapin, klozapin, tardiv diskinezi, ergen
Özet

Güncel klinik yaklaşımda çocuk ve ergenlerdeki çeşitli psikopatolojilerin tedavisi için atipik antipsikotiklere giderek artan bir sıklıkla başvurulmaktadır.Atipik antipsikotiklerin bu yaş grubunda yaygın olarak kullanımı, tardiv diskinezi (TD) gibi hareket bozukluklarını da içeren çeşitli sonuçlara yol açabilir.Bu çalışmada Orta Derecede Mental Retardasyon ve FarklılaşmamışŞizofreni tanılarıyla takip edilen bir ergen hastada uzun süreli olanzapin kullanımı sonrasında ortaya çıkan TD’nin tanısı ve klozapinle başarılı bir şekilde tedavisinin bildirilmesi amaçlanmıştır.Süreğen hastalığı, uzun süreli antipsikotik kullanımı, afektif ve negatif semptomları, mental retardasyonu ve diş enfeksiyonları olan kız ergen hastaların tardif diskinezi riski açısından belirli aralıklarla değerlendirilmesi gerektiği önerilebilir.Klozapin ergen hastalarda gelişen tardif diskinezinin tedavisinde bir seçenek olabilir.Atipik antipsikotiklerin çocuk ve ergenlerde çeşitli endikasyonlarla uzun sürelerle kullanımının giderek yaygınlaştığı göz önüne alındığında, bu hastalardaki TD’nin görünümü, tanısı ve tedavi yöntemleri hakkında ileri araştırmaların gerektiği düşünülebilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017