E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Ordu Üniversitesi Öğrencileri Arasında Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı, Özellikleri ve Farkındalığı
1 Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye  
2 Çanakkale Anadolu Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Çanakkale, Türkiye  
3 Ordu Üniversitesi Tıp fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 175-179
DOI: 10.4274/npa.y6550
442 kez okundu, 316 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Huzursuz bacak sendromu, prevalans, farkındalık
Özet

Amaç: Huzursuz bacak sendromu (HBS), ekstremitelerde dizestezi veya rahatsızlık duygusu, hareketle rahatlama ve bununla ilişkili motor aktivite, hareketsizlikle semptomlarda artış ve geceleri kötüleşme ile karakterize sensorimotor bir hastalıktır. Prevalansı %5 ile %15 arasında bildirilmiştir. HBS genel olarak bir orta-ileri yaş bozukluğu olmakla birlikte hastaların 1/3'ü ilk semptomlarını 20 yaşından önce yaşamaya başlar. Çalışmamızda HBS'nin genç yaş grubunda sıklık ve farkındalığını saptamayı amaçladık.

 

Yöntem: Çalışmamız Ordu Üniversitesi öğrencileri arasında anket yöntemiyle gönüllüöğrencilerle yapıldı. Katılımcılara demografik özellikleri belirlemeye yönelik olan soruların ardından HBS tanı kriterlerini içeren dört soru soruldu.

 

Bulgular: Çalışmaya %37 kız (n=60), %63 (n=103) erkek olmak üzere 163 öğrenci katıldı. HBS oranı kızlarda %26 (n=16), erkeklerde %13 (n=14) olarak bulundu. “Bu şikayetlerle hekime başvurur musunuz?” sorusuna HBS kabul edilen öğrencilerin %23,3'ü (n=7) olumlu cevap verdi. Bu öğrencilerden %10'u (n=3) nöroloji, %13,3'ü (n=4) ortopedi hekimine başvurulması gerektiğini söyledi.

 

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarında HBS ile ilgili farkındalık oranının anlamlı derecede düşük olduğu ve hastalığa uygun doğru yaklaşımın hastalar tarafından bilinmediği görülmüştür. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017