E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Travma Sonrası Bilişler Envanteri’nin (TSBE) Türkçe Formu’nun Klinik Olmayan Örneklemde Psikometrik Özellikleri
1 Atatürk University Medical Faculty, Department of Psychiatry, Erzurum, Turkey  
2 Ankara University Faculty of Educational Sciences, Department of Psychological Counseling and Guidance, Ankara, Turkey  
3 Yüzüncü Yıl University Faculty of Humanities, Department of Psychology, Van, Turkey  
4 Ondokuz Mayıs University Faculty of Education, Department of Psychological Counseling and Guidance, Samsun, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 147-153
DOI: 10.4274/npa.y6336
467 kez okundu, 358 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Travma sonrası bilişler, travma sonrası belirtiler, değerlendirme, doğrulayıcı faktör analizi
Özet

Amaç: Travma sonrası stres bozukluğuna ilişkin bilişsel yaklaşımlar gün geçtikçe daha fazla kabul görmektedir. Travma sonrası stresle ilişkili olumsuz bilişlerin değerlendirilmesinde kullanılan umut vadeden bir öz değerlendirme ölçeğidir.

 

Yöntem: Bu çalışmada Travma Sonrası Bilişler Envanteri’nin psikometrik özellikleri 653 klinik olmayan Türk üniversite öğrencisinde değerlendirilmiştir. Örneklem içinde 185 katılımcı geçmişte çeşitli travmatik yaşantıları olduğunu belirtmiştir.

 

Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizinde orijinal üç faktörlü yapının hiçbir maddeyi çıkarmadan geçerli olduğu bulunmuştur. Ölçeğin toplam ve alt ölçek puanlarıyla depresyon, anksiyete ve disosiyatif belirtiler arasında yüksek ilişkiler elde edilmiştir.Kendini Suçlama alt ölçeğinin ayırt edici geçerliğinin travma tipine göre değiştiği görülmüştür.Ölçme aracının toplam ve alt ölçekleri için iç tutarlılıklar yüksek ve Kendini Suçlama alt ölçeği dışında alt ölçekler ve toplam puanlar için yeterli kararlılık düzeyleri elde edilmiştir.Kendini suçlama alt ölçeği için tekrarlıölçümler için hesaplana korelasyon düzeyi çok düşük çıkmıştır.

 

Sonuç: Kişiler arası travmatik yaşantılar bildiren katılımcılar dışında Kendini Suçlama alt ölçeği yeterli düzeyde performans gösterememiştir. Travma Sonrası Bilişler Envanterinin genel olarak klinik olmayan Türk örnekleminde yeterli düzeyde geçerlik ve güvenilirliğe sahip olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017