E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Panik Bozukluğu Olan Hastalarda Obsesif İnançlar
1 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, 9. Psikiyatri Birimi, İstanbul, Türkiye  
2 Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 141-146
DOI: 10.4274/npa.y6309
379 kez okundu, 368 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Panik Bozukluğu, Obsesif inançlar, OİÖ–44
Özet

Amaç: Bilişsel modeller obsesif kompulsif bozukluk (OKB) gelişimi ve sürdürümünde obsesif inançların rolünü vurgulamaktadır. Ancak bazıçalışmalarda obsesif inançların OKB’ye özgül olmadıkları; genel olarak anksiyete bozuklukları ve depresyonun ortak bir özelliği olabileceği tartışılmaktadır.Bu çalışmalarda genellikle anksiyete bozuklukları ayrı ayrıçalışılmamış karışık örneklem olarak kullanılmıştır.Bu çalışmada sadece panik bozukluğundan oluşan örneklemde obsesif inançların araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Panik bozukluğu olan 101 hasta ve 155 sağlıklı gönüllüçalışmaya alındı. Panik agorafobi ölçeği (PAÖ) kesme puanına göre ≤11 ve ≥12 puan alanlar olarak iki grup oluşturuldu. Her iki grup da kontrol grubu ile Obsesif İnanışlar Ölçeği–44 (OİÖ-44) ile obsesif inançlar açısından ve bunun yanı sıra depresyon, durumluk ve sürekli kaygı karıştırıcı etkileri kontrol edilerek karşılaştırıldı.

 

Bulgular: OİÖ-44 toplam ile tüm alt ölçek puanları PAÖ puanı ≥12 grupta; hem PAÖ puanı ≤11 olan grup hem de kontrol grubundan yüksek bulundu agorafobi varlığı sadece ‘abartılmış sorumluluk/abartılmıştehdit’ altölçeği açısından anlamlı fark oluşturdu. Durumluk kaygı düzeyinin karıştırıcı etkisi kontrol edildiğinde OİÖ–44 tüm alt ölçeklerinde anlamlı fark korunurken sürekli kaygı ve depresyon karıştırıcı etkisi kontrol edildiğinde yalnızca ‘düşüncelere önem verme/düşünceleri kontrol etme alt ölçeği anlamlı olmayı sürdürdü.

 

Sonuç: Sürekli kaygı ve depresyon OİÖ–44 ‘düşüncelere önem verme/düşünceleri kontrol etme’ alt ölçeği dışındaki tüm obsesif inançları etkilemektedir. Obsesif inançların OKB’ye özgü olmadığı, sürekli anksiyete ile depresyon gelişiminde ortak bir etken olabileceği düşünüldü.Diğer anksiyete bozuklukları ve depresyonda obsesif inançların araştırılmasının aydınlatıcı olabileceği düşünüldü. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017