E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Klinik İzole Sendrom ve Multipl Skleroz Hastalarında Fiziksel Aktivite Düzeyi, Egzersiz Algısı ve Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması
1 Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İzmir, Türkiye  
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
3 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 116-121
DOI: 10.4274/npa.y6214
518 kez okundu, 598 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Klinik izole sendrom, multipl skleroz, fiziksel aktivite, yaşam kalitesi
Özet

Amaç: Remisyon dönemindeki yeni tanı almış klinik izole sendrom (KİS) ve multipl skleroz (MS) hastalarında fiziksel aktivite düzeyi, egzersiz algısı, yaşam kalitesi ve yorgunluk düzeyini saptamak ve karşılaştırmaktır.

 

Yöntem: Çalışmaya dahil edilen 12 KİS ve 9 MS hastasının demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Yetiyitimi (EDSS), ağrı (Görsel Analog Skala-GAS), yürüme kısıtlılıkları (MS Yürüme Skalası-MSYS-12), yorgunluk (Yorgunluk Etki Skalası-YES), yaşam kalitesi (MS International Quality of Life-MUSIQOL), semptomların/ kısıtlılıkların sonuçları (MS Impact Scale-MSIS-29), egzersiz algısı (Egzersizin Yararları/Engelleri Ölçeği-EYEÖ) ve fiziksel aktivite düzeyi (Fiziksel Aktivite ve Disabilite Anketi-FADA ve tek soruyla) değerlendirildi.

 

Bulgular: KİS ve MS hastalarının EDSS ve GAS puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (sırasıyla, p=0,503, p=0,066). Her iki grubun MSYS-12 (p=0,405), MSIS-29 (p=0,226), MUSIQOL (p=0,117), YES-tot (p=0,302), YES-kog (p=0,801), YES-fzk (p=0,298) ve YES-sos (p=0,163), FADA (p=0.085) ortalamaları arasındaki fark anlamlı değildi.Ayrıca, tüm katılımcılar, tanıdan sonra aktivite düzeylerini azalttıklarını ve aktivite korkusu geliştirdiklerini rapor ettiler.EYEÖ-total, EYEÖ-Yarar ve EYEÖ-Engel puanlarına göre her iki grubun ortalamaları arasındaki fark anlamlı değildi (sırasıyla, p=0,374, p=0,569, p=0,255).Ayrıca, MUSIQOL ile YES-total (p=0,039); MUSIQOL ile MSIS-29 arasında (p<0,001) ve MSYS-12 ile MSIS-29 arasında (p=0,010) istatistiksel olarak olumlu ve anlamlı korelasyon saptandı.

 

Sonuç: Yeni tanıalan ve remisyon dönemindeki KİS ve MS hastalarının erken dönemde aktivite düzeylerini ve egzersiz katılımlarını benzer düzeyde azalttıkları ve aktivite korkusu geliştirdikleri, yaşam kalitesi ve yorgunluğun da olumsuz yönde etkilendiği bulundu. Bu sonuçların, hastalığın sanılandan da erken döneminde ortaya çıkan fiziksel aktivite düzeyindeki hızlı değişikliklerin ve olumsuz etkilerin azaltılmasında yeni stratejiler oluşturması için rehabilitasyon ekibine yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017