E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Multipl Skleroz ile Apolipoprotein E Genetik Polimorfizmi Arasındaki İlişki
1 Dicle University Medical Faculty, Department of Neurology, Istanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 110-115
DOI: 10.4274/npa.y6232
433 kez okundu, 243 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Multipl Skleroz, apolipoproteins E, genotip, nörodejeneratif hastalık
Özet

Amaç: Multipl skleroz (MS) henüz nedeni çok iyi aydınlatılamamış olmakla birlikte genetik ve çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan kronik inflamatuar bir hastalıktır. MS dahil çeşitli nörodejeneratif hastalıklar ile apolipoprotein E (APOE) genetik polimorfizmi arasındaki ilişki tartışmalıdır.Bu çalışmada MS’li hastalarda belirli APOE genotipleri araştırıldı.

 

Yöntem: Klinik olarak MS tanısı almış 50 hasta ve sağlıklı 30 kişi çalışmaya alındı. APOE genotipi PCR yöntemiyle belirlendi.APOE genotiplerinin hasta ve kontrol grubunda görülme sıklıkları karşılaştırıldı.

 

Bulgular: APOE genotip dağılımı MS grubunda sırayla ε3/ε3 %82,0, ε3/ε4 %12,0, ε2/ε3 %6,0 idi. MS ve kontrol grubu arasında genotiplerin görülme oranlarında belirgin farklılıklar yoktu ve ε4 taşıyıcılığı açısından anlamlı fark saptanmadı (p=0,56).Ancak MS hastalarında erkek cinsiyette ε4 taşıyıcılığı anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,007).

 

Sonuç: Sonuçlarımız APOE genotipinin MS’a yatkınlık üzerinde etkisinin olmadığını düşündürmüştür. Daha fazla olgu ile tüm genotipleri kapsayacak şekilde geniş kapsamlıçalışmalara gerek vardır.Etiyolojide rolü olabilecek genetik faktörlerin aydınlatılması MS hastalığının önlenmesi ve tedavi edilmesinde yararlı bilgiler sağlayacaktır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017