E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Conners Anababa Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş Kısa: Türkiye Stardardizasyon Çalışması
1 Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Ankara, Türkiye  
2 Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 100-109
DOI: 10.4274/npa.y6219
474 kez okundu, 1796 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: CADÖ-YK, faktör analizi, geçerlik, güvenirlik
Özet

Amaç: Araştırmanın amacı, Conners Anababa Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş Kısa (CADÖ-YK) formunun Türkiye için uyarlama çalışmasını yapmaktır.

 

Yöntem: Araştırmaya, Türkiye’nin yedi ilinden seçilen 6-17 yaşları arasındaki 2736 çocuğun anababaları katılmışlardır. CADÖ-YK’nın yapı geçerliği Doğrulayıcı Faktör Analiziyle (DFA) ve alt ölçekler arası korelasyonların hesaplanması yoluyla incelenmiştir. Yine yapı geçerliğini test etmek için benzer yapılarıölçtüğü düşünülen Conners Anababa Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş Uzun (CADÖ-YU), Conners Anababa Dereceleme Ölçeği-48, Conners Öğretmen Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş Kısa (CÖDÖ-YK), Conners-Wells Ergen Öz-Bildirim Ölçeği-Yenilenmiş Kısa (C-WEÖÖ-YK), Yenilenmiş Problem Davranış Kontrol Listesi (YPDKL) kullanılmıştır. Ayrıca, madde analzi de yapılmıştır. CADÖ-YK formunun alt ölçeklerinin iç tutarlılığı ve 8 hafta arayla test-tekrar test güvenirliği incelenmiştir.

 

Bulgular: DFA sonuçları, CADÖ-YK formunun özgün yapısının Türk toplumu için de geçerli olduğunu ortaya koymuştur. Alt ölçekler arası korelasyonlar orta düzeydedir.CADÖ-YK formunun CADÖ-YU, CÖDÖ-YK, C-WEÖÖ-YK, CADÖ-48, YPDKL ile ilişkilerinin düşükten orta düzeye doğru değiştiği; ölçeğin alt ve üst %27’lik grupları birbirinden ayırt ettiği bulunmuştur.CADÖ-YK formunun alt ölçeklerinin Cronbach alfa ve iki yarı güvenirlik katsayıları sırasıyla 0,73-0,86 ve 0,72-0,85 arasında değişmektedir.Ölçeğin alt ölçeklerinin test-tekrar test güvenirlik değerleri ise 0,56-0,72’dir.

 

Sonuç: Analiz sonuçları, CADÖ-YK’dan elde edilen puanların geçerlik ve güvenirliğinin tatmin edici düzeyde olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017