E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Kapsüla İnterna İnfarktı İlişkili Huzursuz Bacak Sendromu: Olgu Sunumu
1 Kasımpaşa Asker Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye  
3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nöroloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 84-86
DOI: 10.4274/Npa.y6392
398 kez okundu, 241 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Huzursuz bacak sendromu, inme, kapsüla interna infarktı, beyin manyetik rezonans görüntüleme
Özet

Huzursuz bacak sendromu (HBS) primer veya sekonder nedenli olabilir. Sekonder nedenlerden biri olan inme, literatürde az sayıda da olsa bildirilmiştir. Bu makalede HBS semptomları gelişen kapsüla interna infarktları olan bir olgu sunulmuştur. 48 yaşındaki kadın, sağ hemiparezi ve sağ santral fasiyal paralizi ile başvurdu. Kraniyal görüntülemesinde sol kapsüla interna arka bacağında ve sağ kapsüla interna ön bacağında laküner enfarkt alanı saptandı. Bir ay sonra hasta her iki bacakta huzursuzluk ve garip hisler olduğundan yakınıyordu. Hastanın semptomları gece ortaya çıkıyordu ve ilave olarak bacakların hareketiyle azalıyordu. Hastaya HBS tanısı ile pramipeksol 0,5 mg/gün tedavisi başlandı. Hastanın tedavi altında yakınmaları tamamen düzeldi. HBS yakınmaları hastalığın 1. ayında görülmesi ve semptomlarla ilişkili olası anatomik lokalizasyon görüntüleme tetkikleriyle gösterilmesi nedeniyle, olgu inme sonrası HBS olarak kabul edildi. 

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017