E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
İlk Defa Erişkin Çağda Tanı Konmuş Bir Asperger Bozukluğu Olgusu
1 Bakırköy State Hospital for Mental Health and Neurological Disorders, Child and Adolescent Psychiatry Clinic, Istanbul, Turkey  
2 Bakırköy State Hospital for Mental Health and Neurological Disorders, Adult Psychiatry, Istanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 78-81
DOI: 10.4274/Npa.y6270
424 kez okundu, 961 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Asperger Bozukluğu, erişkin çağ, tanı, depresyon
Özet

Asperger Bozukluğu (AB), sosyal etkileşim bozukluğu, kısıtlı ilgi alanı ve davranışlarla karakterize yaygın gelişimsel bir bozukluktur. AB olan bireyler nadiren sadece sosyal ve iletişim zorlukları nedeniyle kliniğe başvururlar. Asıl başvuru sebebi sıklıkla, fiziksel agresyon ve depresyon gibi işlevselliği etkileyen diğer belirtilerin varlığıdır. AB tanısı genellikle çocukluk çağında konsa da, erişkin dönemde tanı konma sıklığının son yıllarda arttığı bildirilmektedir. Bu makalede tekrarlayıcı depresif atakları olan ve ilk olarak erişkin çağda AB tanısı konan bir olgu sunulmuştur. Olgumuz daha önce tanı almamış erişkin dönemi AB olgularında tanı koyma zorlukların dikkat çekmesi, altta yatan AB tanısının yıllarca atlandığında tam ve etkili bir tedavinin nasıl gecikebileceğini göstermesi açısından önemlidir. Bu olgu sunumu ile psikiyatri kliniklerine çeşitli belirtilerle başvuran bireylerden gelişim öyküsü alınmasının önemi ve tanı karmaşası yaşanan benzer olgularda çocuk ve ergen psikiyatri bölümüyle liyezonun yararlı olacağının vurgulaması amaçlanmıştır. 

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017