E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Yardımcı Üreme Teknikleriyle Doğmuş Çocukların ve Annelerinin Psikiyatrik Değerlendirmesi: Klinik Bir Çalışma
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, İzmir, Türkiye  
2 Ege University Medical Faculty, Department of Child Psychiatry, İzmir, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 59-64
DOI: 10.4274/Npa.y6327
444 kez okundu, 179 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Yardımcı üreme teknikleri, çocuklar, anksiyete, depresyon
Özet

Amaç: Yardımcı üreme teknikleriyle (YÜT) çocuk sahibi olan annebabaların sayısı artmaktadır. Bu çalışmada, YÜT ile doğmuş çocukların psikiyatrik tanı profilleri ve davranış özellikleri ile annelerinin anksiyete ve depresif belirtilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntem: YÜT ile doğmuş otuz beş çocuk (13 kız, 22 erkek), cinsiyet ve yaş bakımından eşleştirilmiş 35 doğal yollarla doğan çocuk ile karşılaştırılmıştır. Çocukların değerlendirmeleri için Okul çocukları için Affektif Bozukluklar ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi, DSM IV tanı kriterleri, Çocuklar için Davranış Değerlendirme Ölçeği (ÇDDÖ) kullanılmıştır. Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Süreklilik ve Durumluluk Kaygı Envanteri (SDKE) annelerin değerlendirmelerinde kullanılmıştır.

 

Bulgular: Her iki grupta da en sık görülen psikiyatrik tanılar, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluklar ve anksiyete bozuklukları idi. YÜT ile doğmuş çocuklarda, kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha fazla yeme ve beslenme bozukluğu tanısı bulunmaktaydı. YÜT grubunun annelerinde BDE ve SDKE puanları daha yüksek olarak bulundu. Her iki grup arasında bazı ÇDDÖ alt ölçeklerinde (içe çekilme, sosyal sorunlar, içe atım ve dışa atım sorunları) istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur.

 

Sonuç: Bu grup çocukların bazı davranışsal ve psikiyatrik sorunlarının olabileceğini bilmek ve annelerin psikolojik durumlarıyla çalışabilmek önemlidir. 

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017