E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 (YAB-7) Testi Türkçe Uyarlaması, Geçerlik ve Güvenirliği
1 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, 9. Psikiyatri Birimi, İstanbul, Türkiye  
2 Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 53-58
DOI: 10.4274/npa.y6308
520 kez okundu, 562 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 (YAB-7) testi, Türkçe uyarlama, geçerlik, güvenilirlik
Özet

Amaç: Çalışmada Türkçeye uyarlanan YAB-7 testinin , geçerlik, güvenirlik ve psikometrik özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı.

 

Yöntem: Çalışmaya YAB tanısı konulan 110 hasta 112 sağlıklı gönüllü katıldı. Başlangıç uygulamasının üç hafta sonrasında örneklemin belirli bir bölümüne YAB-7 testi yeniden uygulandı. Yapısal geçerlilik için ana bileşenler analizi, doğrulayıcı faktör analizi, ayırt edici özelliğin belirlenmesi için ROC analizi yapıldı. Değişik kesme değerlerinde pozitif öngörücü değer, negatif öngörücü değer, pozitif ve negatif olabilirlik oranı hesaplandı.

 

Bulgular: YAB grubunda YAB-7 testi toplam puanları kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. YAB-7 testi tüm maddeleri arasında anlamlı ilişki, iç tutarlık ve aralıklı uygulamada iyi kararlılık gösterdiği görüldü. Yapısal geçerlilik için yapılan faktör analizinde YAB-7 testi faktör yapısının orijinal test ile benzer olduğu ve yapısal geçerliliğinin iyi olduğu saptandı. Doğrulayıcı faktör analizinde tek faktörlü yapıya iyi uyum gözlendi. YAB-7 testi için en kabul edilebilir kesme değeri 8 bulundu.

 

Sonuç: YAB-7 Türkçe formunun klinik örneklemde orijinal forma benzer olarak yüksek geçerliğe, güvenilirliğe ve iyi psikometrik özelliklere sahip olduğu saptandı. YAB-7 Türkçe formunun yararlı bir tarama testi olarak değerlendirildi.

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017