E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Multipl Skleroz Hastalarında Hafif ve Şiddetli Yeti Yitiminin Yürüme Yeteneği ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: 6 Aylık Takip Çalışması
1 Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabiltasyon Bölümü, İzmir, Türkiye  
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
3 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 23-29
DOI: 10.4274/npa.y6213
483 kez okundu, 671 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, yeti yitimi, egzersiz, yürüme yeteneği, yaşam kalitesi
Özet

Amaç: Multipl Skleroz (MS) hastalarında, 12 haftalık gözetimli egzersiz programının (GEP) yaşam kalitesi, yürüme yeteneği, denge bozukluğu ve yorgunluk üzerine etkisini saptamak ve hastaların yeti yitimi şiddetine göre bu sonuçları karşılaştırmaktır.

 

Yön­tem­ler: Yirmi dört MS hastasının demografik ve tıbbi verileri kaydedildi. Yeti yitimi (EDSS), fonksiyonel denge (Berg Denge Skalası-BDS), aktivite içinde kendine güven (Aktiviteye Spesifik Denge Güvenlik Skalası-ABC_S); yürüme güçlüğü (Multipl Skleroz Yürüme Skalası, MSYS-12), yorgunluk (Yorgunluk Etki Skalası (YES), yaşam kalitesi (Multiple Sclerosis International Quality of Life questionnaire-MUSIQOL) tedavi öncesinde, tedavi bitiminde (3. ay) ve kontrolde (6.ay) değerlendirildi. Ayrıca yeti yitimi şiddeti ve hastalık yılına göre hastaların fizyoterapiden faydalanma oranları hesaplandı.

 

Bul­gu­lar: Yaş ortalaması 45,2±8,6 yıl olan 17 katılımcının (7 hasta akut atak nedeniyle çalışmadan ayrıldı), MSYS-12, BDS ve ABC Skalası ortalamaları arasındaki farkın tedavi bitiminde yapılan ikinci değerlendirmeden kaynaklandığı (p<0,001) ve bu farkın kontrol değerlendirmesinde de korunduğu saptandı (sırasıyla, p<0,001, p=0,003, p=0,001). MUSIQOL ortalamaları arasındaki farkın ise kontrol değerlendirmesinden kaynaklandığı saptandı (p=0,014). Ayrıca MUSIQOL ile YES total ve alt grup skorları arasında, MSYS-12 ile MUSIQOL, BDS, ABC Skalası ve YES total ve alt grupları ve EDSS arasında da anlamlı korelasyon vardı (p<0,05).
So­nuç: On iki haftalık GEP sonrasında hafif ve şiddetli yeti yitimine sahip olan tüm katılımcılarda yaşam kalitesi ve yürüme yeteneğinde benzer iyileşmelerin ortaya çıkması ve yürüme yeteneğindeki kazanımların yaşam kalitesindeki artışla ilişkili olması nedeniyle rehabilitasyon ekibinin yeti yitimi düzeyinden bağımsız olarak MS hastalarının fiziksel aktivite düzeylerini artırmaları için egzersiz programları içinde yer almaya teşvik etmeleri gerekmektedir. 

 

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017