E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Arka Çukur Cerrahi Girişimi Sonrası Serebellar Mutizm Olgusu
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye  
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 320-322
DOI: 10.4274/npa.y6238
421 kez okundu, 160 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Mutizm, serebellum, çocuk, ergen
Özet

Konuşmanın kesilmesi, hipotoni, ataksi ve duygulanımda değişimlerle kendini gösteren serebellar mutizm, arka çukur tümörlerin cerrahi girişiminden sonra ortaya çıkmaktadır. Mutizm geçici olmasına rağmen konuşma nadiren normale döner ve bu durum, nörolojik, bilişsel ve psikiyatrik bulgular ile birliktelik gösterir. Etyolojideki olası düzenekler, cerrahi travma ile oluşturulan direkt hasarın, vasospazmın, ödemin ya da hidrosefalinin, serebellar vermisde, beyin sapında, dentat çekirdeklerde gecikmiş hasar oluşturmasıdır. Bu çalışmada, astrositomu olan ve arka çukur cerrahi girişiminden sonra serebellar mutizm, hipotoni, ataksi, hemiparezi ve görsel bozukluk semptomları gösteren bir ergen olgu sunulmaktadır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017