E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Vardiyalı Çalışanlarda Huzursuz Bacaklar Sendromu ve Subjektif Uyku Kalitesi
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye  
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye  
3 Çorlu Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Tekirdağ, Türkiye  
4 Department of Neurology, Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey  
5 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 281-285
DOI: 10.4274/npa.y6198
448 kez okundu, 331 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Huzursuz bacaklar sendromu, nöbet-vardiya sistemi, uyku bozukluğu
Özet

Amaç: Vardiya-nöbet sistemi ile çalışmaya bağlı uyku bozukluğu; uyku-uyanıklık döngüsü ile uyku ve uyanıklığı sağlayan içsel süreçler arasındaki uyumsuzluğa bağlı bir sirkadiyen ritm bozukluğudur.
 

Yöntem: Bu çalışmaya aynı kurumda çalışan 770 sağlık çalışanı alındı. Olgular iki gruba ayrıldı. 385 olgu gündüz, 385 olgu ise gece+gündüz mesaisinde çalışmaktaydı. Tüm olgulara ''International Restless Legs Syndrome Study Group'' tarafından belirlenen 4 sorudan oluşan minimal tanı kriterleri testi uygulandı. Uyku bozukluğunu tespit etmek amacı ile tüm olgulara Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi anketi uygulandı.
 

Bulgular: Seksen üç (%10,77) olguda HBS saptandı. HBS'li olguların 53'ü nöbet tutanlar grubunda, 30'u ise kontrol gurubunda idi. HBS’li nöbet tutan olguların subjektif uyku kaliteleri, uykuya dalma süreleri, toplam uyku süresi, gündüz işlevselliğin daha fazla etkilendiği ve toplam Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeks puanının daha yüksek olduğu bulundu. Nöbet tutmayan olguların %14,08'inde, ayda 5-7 nöbet tutanların %22,2'sinde, 8-10 nöbet tutanların %87,18'inde uyku kalitelerinin bozukluğu saptandı.
 

Sonuç: HBS gece vardiyasında çalışanlarda daha sık görülen, insanın ruhsal durumunu ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Vardiya-nöbet sistemi ile çalışmak sirkadiyen uyku bozukluğunun önemli bir nedenidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017