E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Şizofreni Hastalarının Birinci Derece Yakınlarındaki Şizotipal Özelliklerin Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması
1 Aksaray Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Aksaray, Türkiye  
2 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Kayseri, Türkiye  
3 Üsküdar Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye  
4 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 266-271
DOI: 10.4274/npa.y6136
438 kez okundu, 254 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, birinci derece akrabaları, şizotipal özellikler
Özet

Amaç: Şizofreni hastalarının birinci derece yakınlarındaki şizotipal özelliklerin sağlıklı kontrollerle karşılanması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Çalışmaya DSM-IV-TR’ye göre şizofreni tanısı almış hastaların herhangi bir psikiyatrik hastalık öyküsü olmayan 96 birinci derece yakını ile kendinde ve ailesinde psikiyatrik hastalık öyküsü olmayan 98 sağlıklı birey alındı. Katılımcılardan dört ölçeği; Şizotipal Kişilik Ölçeği, Fiziksel Anhedoni Ölçeği, Algılamada Sapmalar Ölçeği ve Büyüsel Düşünce Ölçeğini doldurmaları istendi.

 

Bulgular: Hasta yakını grubunda Fiziksel Anhedoni ve Büyüsel Düşünde Ölçek puanları anlamlı olarak yüksekti. Ayrıca bu grupta şizotipal kişilik ölçeğine ait referans fikirleri, sosyal anksiyete, sıra dışı algısal yaşantı, yakın arkadaş yokluğu, kısıtlı duygulanım puanları sağlıklı kontrollerden anlamlı olarak yüksek bulundu. Üç faktörlü değerlendirmede ise bilişsel algısal şizotipi ve kişiler arası şizotipi puanları sağlıklı kontrollerden yüksek bulundu ancak dezorganize şizotipi puanları gruplar arasında fark göstermedi. Pozitif ve negatif şizotipi puanları şizofreni hastalarının sağlıklı birinci derece akrabalarında sağlıklı kontrollerden anlamlı olarak yüksek saptandı.

 

Sonuç: Çalışmamız, hasta yakınlarında saptanan yüksek fiziksel anhedoni, büyüsel düşünce ölçek puanları ile bilişsel algısal şizotipi ve kişilerarası şizotipi puanlarındaki yüksekliğin şizofreni için ailesel ve genetik özelliklerle ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Dezorganize şizotipinin şizofrenide ailesel ve genetik bir özellik taşımadığı desteklenmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017