E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Akne Vulgarisli Hastalarda Mizaç-Karakter Özelliklerinin İncelenmesi
1 Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye  
2 Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye  
3 Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 255-259
DOI: 10.4274/npa.y6059
439 kez okundu, 300 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Akne, mizaç, karakter, anksiyete, depresyon
Özet

Amaç: Akne vulgaris toplumda sık görülmesi ve yüzde daha fazla yerleşmesi sebebiyle kişilerin sosyal ve psikolojik yönlerini olumsuz olarak etkilemektedir. Deri hastalıklarında kişilik yapısını araştıran çalışmaların sonuçları çelişkilidir. Bu çelişkiyi gidermek için, Cloninger’in psikobiyolojik kişilik modeli gibi kişiliği birçok boyutta incelemeye ve biyolojik yapı ile ilişki kurulmasına olanak sağlayan bir kişilik modeli düşünülebilir. Bu çalışmanın amacı akneli bireylerde mizaç-karakter profillerini ölçmektir.
 

Yöntemler: Dermatolojik muayene ile akne vulgaris tanısı konan 30 hasta ile yaş ve cinsiyet uyumlu 30 sağlıklı birey çalışmayı alındı. Akne vulgaris hastaları aknenin şiddetine göre 2 gruba ayrıldı. Komedonal aknesi olanlar grup 1; papül, püstül ve nodüler aknesi olanlar grup 2 olarak kabul edildi. Hasta ve kontrol grubuna Mizaç ve Karakter Envanteri, Hastane anksiyete depresyon ölçeği uygulandı.
 

Bulgular: Akne vulgarisi olan hastalar sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında mizaç karakter özelliklerinin değişmediği (p>0,05), bununla birlikte anksiyete ve depresyon puanlarının kontrol grubuna oranla daha yüksek olduğu tespit edildi. Gruplar arasında TCI ve alt birimlerinin değerlendirilmesinde anlamlı farklılık olmadığı bulundu (p>0,05). Yapılan korelasyon analizinde ise TCI mizaç boyutunda yenilik arayışının (NS) alt ölçeklerinden NS3 (savurganlık), zarardan kaçınma alt ölçeklerinden HA4 (çabuk yorulma ve dermansızlık); karakter boyutunda ise işbirliği yapma alt ölçeklerinden olan C3(yardımseverlik) akne süresi ile pozitif ilişkili idi (p=0,001).
 

Sonuç: Çalışmamız sonucunda akne vulgarisli bireylerin anksiyete depresyon puanlarının yüksek olmasına karşın, mizaç karakter özelliklerinin değişmediği kanısındayız.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017