E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Nöro-Behçet Sendromu ve İki Uçlu Bozukluk Birlikteliği
1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye  
2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye  
3 Gaziosmanpaşa University Medical Faculty, Department of Neurology, Tokat, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 231-234
DOI: 10.4274/npa.y6007
493 kez okundu, 377 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, nöro-Behçet Sendromu, iki uçlu bozukluk, mani
Özet

Behçet Hastalığı (BH) olan olguların yaklaşık %5-15’inde nörolojik tutulum vardır ve bu durum nöro-Behçet sendromu (NBS) olarak bilinmektedir. BH’ndaki psikiyatrik belirtiler de araştırmacılar için ilgi çekici olmuş, yapılan çalışmalarda hastalığın seyri esnasında anksiyete ve depresyon gibi psikiyatrik belirti görülme sıklığının %8-50 arasında olduğu ve hastaların %86’sında eşzamanlı psikosomatik belirtilerin görülebildiği bildirilmiştir. BH’nda bu kadar yüksek oranlarda psikosomatik belirti görülmesine rağmen, literatürde BH ile iki uçlu bozukluğun (İUB) birlikte görüldüğüne dair az sayıda yayın bulunmaktadır. Bu yazıda NBS ve İUB birlikteliği olan bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017