E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Siyatik Sinir Enjeksiyon Nöropatileri: Bir Elektrofizyoloji Laboratuarının Tecrübesi ve Türkiye'de Medikolegal Yaklaşım
1 Department of Neurology, İstanbul University, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 Istanbul University Istanbul School of Medicine, Department of Forensic Medicine, İstanbul, Turkey  
4 Istanbul University Cerrahpasa School of Medicine, Department of Neurology, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 208-211
DOI: 10.4274/npa.y6200
527 kez okundu, 311 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kas içi enjeksiyon, siyatik sinir yaralanması, elektromiyografi, adli tıp, ceza hukuku, Türkiye
Özet

Amaç: Kas içi enjeksiyonlar için en çok tercih edilen alan gluteal bölgedir. Bununla beraber, ağrı, abse oluşumu, hematom oluşumu ve periferik sinir hasarı, özellikle siyatik sinir yaralanması bildirilen komplikasyonlardır. Burada, gluteal kas içi enjeksiyonlar sonrası gelişen siyatik sinir hasarında demografik, klinik ve elektrofizyolojik özelliklerin incelenmesi ve Türkiye’deki yasal prosedürlerin özetlenmesi amaçlanmıştır. Ocak 1995 ve Haziran 2006 arasında elektrofizyoloji bölümümüze gluteal bölgede kas içi enjeksiyon sonrası gelişen siyatik sinir yaralanmasına dair belirti ve bulgular ile başvuran 33 hastanın klinik ve elektrofizyolojik özelliklerini retrospektif olarak gözden geçirdik ve yasal süreci özetledik.

 

Bulgular: On altı erkek (%48,5) ve 17 kadın (%51,5) hasta bulunmaktaydı. Yaş aralığı 1,5 ile 81 şeklindeydi. Sinir yaralanması ve laboratuarımıza başvuru arasındaki süre 20 gün ile 25 yıl arasındaydı. Başvurulardan 24’ü yaralanmadan sonraki 6 ay içinde, 32’si 1 yıl içindeydi ve sadece biri 25 yıl sonra başvurmuştu. Yaralanmadan sonraki 6 ay içinde hastaların tanı ve prognoz tayini için başvurmasına karşın daha geç dönemdeki hastalar medikolegal süreç içinde yönlendirilmişlerdi. Tüm hastalar, alt ekstremitenin tamamına yayılan yanma ve elektrik çarpması benzeri ağrılar tanımladı. Diğer belirtiler, güçsüzlük (%50), uyuşma (%9,1) ve paresteziler (%4,5) idi. Elektrofizyolojik olarak, dokuz hastada siyatik sinirin her iki dalı da etkilenmişti ve hastaların geri kalanında lateral divizyonda aksonal tutulum ön plandaydı.

 

Sonuçlar: Enjeksiyon nöropatisi, siyatik sinir nöropatilerinin önemli bir kısmını oluşturur. En sık belirtiler, yanma şeklinde ağrı ve güçsüzlüktür. Travmaya bağlı tüm siyatik nöropatilerde, peroneal siniri besleyen liflerin daha dış kısımda ve daha yüzeyel yerleşiminden ötürü peroneal sinirin daha sıklıkla etkilendiği görülmektedir. Enjeksiyon nöropatilerinde genellikle aksonal tutulum hakimdir. Geç dönemdeki hastalar, sekelin belirlenmesi ve medikolegal süreçler nedeniyle elektrofizyoloji laboratuarına yönlendirilmektedir. Tüm tıp mensupları bu durumdaki klinik ve elektrofizyolojik bulgular ile medikolegal yaklaşımdan haberdar olmalıdır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017