E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Şizofrenide Olası Bir İşaretleyici Olarak Minör Fiziksel Anomalilerin Şiddeti
1 Abant İzzet Baysal University Medical Faculty, Department of Psychiatry, Bolu, Turkey  
2 Bolu İzzet Baysal Mental Health and Diseases Hospital, Psychiatry Clinic, Bolu, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 188-191
DOI: 10.4274/npa.y6148
489 kez okundu, 281 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, nörogelişim, minör fiziksel anomaliler
Özet

Amaç: Çalışmanın iki ana amacı vardır. İlki şizofreni hastalarının kardeşlerinde sağlıklı kontrollere göre minor fiziksel anomalilerin (MFA) daha fazla olup olmadığını araştırmak ikincisi de şizofreni hastalarında belirti şiddetiyle MFA arasında ilişki olup olmadığını incelemektir.

 

Yön­tem­: Çalışma örneklemi 38 şizofreni hastası, 38 sağlıklı kontrol ve 34 şizofreni hastasının sağlıklı kardeşlerinden oluşmaktadır. Şizofreni tanısı konmasında ve diğer hastalık taramalarında DSM IV e göre yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır (SCID). Şizofreni hastalarında kafa travması, madde kötüye kullanımı ve afektif psikoz varsa çalışmadan dışlanmıştır. Kardeşlerde ve sağlıklı kontrollerde herhangi bir DSM IV Tanımlanmış bozukluk varsa çalışma dışı bırakılmıştır. Psikoz, depresyon ve kaygı bulguları için sırasıyla Pozitif ve Negatif Semptom Skalası (PANNS), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Beck Anksiyete Envanteri (BAE) kullanılmıştır. MFA değerlendirilmesi için Waldrop ölçeği kullanılmıştır.

 

Bul­gu­lar: Şizofreni hastalarında PANSS, BDI, BAI ve Waldrop puanları kardeşler ve sağlıklı kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir. Waldrop puanları kardeşlerde sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak daha yüksektir. PANSS, BDI, BAI puanları kardeşler ve sağlıklı kontrollerde farklı bulunmamıştır. PANSS, BDI, BAI puanları sağlıklı kontrollerde korelasyon gösterirken şizofreni hastalarında ve kardeşlerinde korelasyon göstermemiştir.

 

So­nuç: Sadece kardeşleri içermesi acısından homojen bir birinci derece akraba grubunu kapsayan örneklemde, şizofreni hastalarında minor fiziksel anomaliler kardeşlerinden ve kardeşlerde de sağlıklı kontrollerden daha fazla olduğu saptanmıştır. Sonuçlarımız MFA derecesinde yüksekliğin şizofreni için bir işaretleyici olabileceğine destek teşkil etmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017