E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Akut İnmede Maliyet Değerlendirmesi
1 Bayındır İçerenköy Hospital, Neurology Clinic, İstanbul, Turkey  
2 Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital, Neurology Clinic, İstanbul, Turkey  
3 Kadıköy Florence Nightingale Hospital, Neurology Clinic, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 172-177
DOI: 10.4274/Npa.y6085
428 kez okundu, 235 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İnme, maliyet, maliyet analizi, yoğun bakım ünitesi, nöroloji servisi
Özet

Amaç: İnme, yüksek mortalite ve dizabilite oranı ile büyük bir sağlık problemi ve yüksek maliyetli bir hastalıktır. Özellikle hızla yaşlanan toplumlarda, yaşla birlikte artan inme sıklığı nedeniyle sorun artmaktadır. Toplam maliyet; yaş, komorbid durumların varlığı, hastalık ciddiyetini gösteren çeşitli faktörler (inme başlangıcındaki nörolojik ve fonksiyonel durum) ve inme alt tipleri ile değişmektedir.

 

Yöntem: Çalışmamızda, 30.04.2004-13.08.2004 tarihleri arasında yoğun bakım ve nöroloji servisine yatan 99 hasta, yatış süreleri içerisinde ve tetkik, tedavi ve bakım maliyetleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 

 

Bulgular: Yoğun bakımda yatış süresi ortalama 9 (1-37 ) gün, serviste yatış süresi ise ortalama 13 (2-44) gün arasında değişmekte idi. Toplamda tüm ortalama "1,367.29 USD (208.91-7,764.18 USD) TL olduğu saptandı.

 

Sonuç: Yatış süresinin kısalmasının maliyeti anlamlı değerde değiştirdiği, National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) puanı arttıkça yoğun bakım toplam maliyetinin ve tedavi maliyetinin arttığı görüldü. Servisteki maliyeti artıran en önemli faktör ise etiyolojik araştırma için yapılan laboratuar ve radyolojik tetkiklerdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017