E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Otistik Spektrum Bozukluğu Olan Ayrı Yumurta Üçüzleri: Olgu Sunumu ve Gözden Geçirme
1 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Ordu Government Hospital, Ordu, Turkey  
2 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Selçuk University Meram School of Medicine, Konya, Turkey  
3 Ankara Ünivesitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 167-171
DOI: 10.4274/npa.y6000
418 kez okundu, 720 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Otistik spektrum bozukluğu, otizm, üçüz
Özet

Otistik spektrum bozuklukları (OSB) sosyal etkileşimde ve iletişimde bozulmalar ve tekrarlayıcı, basmakalıp davranış örüntüsü, ilgi ve aktivitelerin bulunması ile karakterizedir. OSB’nin etiyolojisi bilinmemekle birlikte, günümüzde büyük oranda çok genli kalıtımla ilişkili olduğuna ve çevresel faktörlerin genetik faktörler ile etkileşime geçerek riski arttırdığına inanılmaktadır. Ayrı yumurta ikizlerinde OSB’nin eş zamanlı olarak görülme sıklığının %0-10 arasında olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte, bizim bilgilerimize göre, OSB’li ayrı yumurta üçüzleri ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Bu makalede OSB tanısı konulan ayrı yumurta üçüzleri bildirilmiş ve bu durumun olası mekanizmalarının tartışılması için literatür gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017