E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Bir Erkek Çocuğunda Meningoensefalit Sonrası Gelişen Kluver Bucy ve Frontal Sendromlar: Klinik ve Patofizyolojik Özellikler-Olgu Sunumu
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 163-166
DOI: 10.4274/npa.y5917
401 kez okundu, 270 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kluver-Bucy sendromu, frontal sendrom, çocuklar
Özet

Bu yazıda meningoensefalit sonrası ani ortaya çıkan davranışsal ve duygusal semptomlar gelişen 55 aylık bir erkek çocuğun klinik tablosu ve bir yıllık takibi sunulmaktadır. Hastaya Kluver Bucy sendromu ve frontal sendrom tanıları konuldu. Hastanın davranışsal/duygusal semptomları metilfenidat ve risperidon kombinasyon tedavisine her iki ilaçla monoterapiye göre oldukça iyi yanıt verdi. Burada olgunun klinik ve patofizyolojik yönlerini tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017