E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Spontan İntrakraniyal Hipotansiyonda Epidural Kan Yaması Uygulanması Sırasında Nöbet
1 İstanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Radiology, İstanbul, Turkey  
2 Department of Neurology, İstanbul University, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 160-162
DOI: 10.4274/npa.y5895
513 kez okundu, 335 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Spontan intrakranyal hipotansiyon, epidural kan yaması, nöbet, intrakranyal basınç
Özet

İntrakranyal hipotansiyon, ortostatik baş ağrısı ve beyin omurilik sıvısı basıncının düşük olduğu bir sendromdur. Konservatif tedaviler yarar sağlamadığında epidural kan yamasının en etkili tedavi seçeneği olduğu düşünülmektedir. En sık karşılaşılabilecek komplikasyon geçici lomber ağrı olduğu için epidural kan yamasının güvenli olduğu düşünülmektedir. Burada, spontan intrakranyal hipotansiyon tanısı alan ve epidural kan yaması sırasında nöbet gelişen 53 yaşında kadın hastanın klinik bulguları sunulacaktır. Epidural kan yaması sonrasında nöbet daha önce de bildirilmiştir, fakat bu bildirilerin çoğu postpartum dönemdeki olgulardır. Hastamızda ise intrakranyal hipotansiyon spontan olarak gelişmişti. Gebelik ve spinal girişim öyküsü yoktu ve tüm yaşamı boyunca nöbet geçirmemişti. Hastamızda epidural kan yamasının en olası neden olduğunu ve nöbetin intracranial basınçtaki hızlı ve ani yükseliş ile ilişkili olduğunu düşünmekteyiz. Bununla beraber, intrakranyal basıncın kademeli arttırılması şartıyla yöntemin güvenli olduğunu söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017