E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Kendi Gözüne Yönelik Zarar Verme Davranışı Sonucu Gelişen Körlük: Üç Şizofreni Olgusu
1 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, İstanbul, Türkiye  
2 Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye  
3 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 152-156
DOI: 10.4274/npa.y5656
450 kez okundu, 674 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kendi gözünü yaralama, kendini yaralama davranışı, şizofreni
Özet

Kendini yaralama davranışı (self-mutilasyon), intihar amacı olmaksızın, tasarlanmış bir şekilde beden dokularına zarar verici bir davranış olarak tanımlanmaktadır. Kendi gözüne zarar verme çok nadiren görülen bir kendini yaralama davranışıdır ve özellikle şizofrenideki paranoid hezeyanlarla ya da işitsel varsanılarla ilişkilidir. Ayrıca psikotik bozuklukların ilk epizodunda veya prodromal döneminde görülebilir. Bu yazıda, kendi gözlerine yönelik zarar verme sonucu körlük gelişen üç şizofreni olgusu bildirilmiştir. 
Anah­tar ke­li­me­ler: Kendi gözünü yaralama, kendini yaralama davranışı, şizofreni

 

Çıkar çatışması:

Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017