E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Türk Yetişkinlerde Rey Karmaşık Şekil Testi Profili
1 Istanbul University, Department of Psychology, Istanbul, Turkey  
2 Fatih University, Department of Psychology, Istanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 145-151
DOI: 10.4274/npa.y6306
620 kez okundu, 245 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Rey Karmaşık Şekil Testi (RKŞT), yaş, eğitim, Türk normları
Özet

Amaç: Rey Karmaşık Şekil Testi (RKŞT) görsel-mekansal bellek işlevlerini belirlemede kullanılırken, kopyalama doğruluğu ve kopyalama organizasyon puanları ise görsel yapılandırma becerisi ve yürütücü kontrolü ölçmek için kullanılabilir. Bu çalışmada Türkiye'de genel yetişkin popülasyonundan toplanılan verilerle, artan yaşla birlikte Rey kopyalama ve hatırlama puanları arasında bir düşüş olup olmadığı tespit edilecektir. Bunun yanı sıra eğitim düzeyi ve cinsiyet ile RKŞT değişkenleri arasındaki ilişki ele alınacaktır.

 

Yön­tem­: Dokuz yüz otuz iki yetişkin birey (385 erkek/547 kadın) çalışmanın dahil edilme kriterlerini karşılaşmıştır. Hiçbir katılımcının psikiyatrik veya nörolojik bir bozukluğu olmayıp katılımcılar test edildikleri dönemde psikoaktif ilaç da kullanmamaktadırlar.

 

Bul­gu­lar: Kopyalama doğruluğu, anlık ve gecikmeli hatırlama ve organizasyon puanları ile yaş arasında ters bir ilişki bulunmuştur. Kopyalama doğruluğu, kopyalama organizasyon, anlık ve gecikmeli hatırlama puanları eğitim yılı ile pozitif ilişkilidir. El Tercihi Envanteri ve RKŞT’nin bütün değişkenleri arasında ise zayıf bir ilişki bulunmuştur. Yaş ve eğitim yılı, bağımsız şekilde anlık ve gecikmeli hatırlama denemelerini yordamaktadır. Benzer şekilde, yaş ve eğitim düzeyi ise organizasyon ve kopyalama doğruluğu puanlarını yordamaktadır. Cinsiyet ve el tercihi, kopyalama veya hatırlama değişkenlerini anlamlı şekilde etkileyen değişkenler değillerdir.

 

So­nuç: Bu çalışma, Türk nöropsikiyatristleri, nörologları, klinik nöropsikologları ve araştırıcılarına, hastaların veya araştırmaya katılan kişilerin, görsel-mekansal belleklerinde, görsel-yapısal ve yürütücü işlevlerinde bozukluk olup olmadığını saptamada yararlı olabilecek değerli bir araç sağlamıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017