E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Çocuk ve Ergen Obsesif-Kompülsif Bozukluk Hastalarının Bilişsel İşlevlerinin Kontrol Grubuyla Karşılaştırılması: Geniş Katılımlı Nöropsikolojik Bir Çalışma
1 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiaytrisi Polikliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
3 Çorum Devlet Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü, Çorum, Türkiye  
4 Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü, Batman, Türkiye  
5 Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 119-128
DOI: 10.4274/npa.6023
629 kez okundu, 1225 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Pediatrik obsesif-kompülsif bozukluk, nöropsikoloji, bilişsel işlevler
Özet

Amaç: Çocuk ve ergenlerdeki Obsesif-Kompülsif Bozukluk (OKB) etyolojisinde farklı bilişsel ve nöropsikolojik özelliklerin bulguların ortaya çıkmasında ve kalıcı olmasında etkili olduğu iddia edilmektedir. Bu çalışma ile amacımız, tedavi almayan çocuk ve ergen OKB’u olan olgularla, sağlıklı kontrollerin olası nöropsikolojik ve bilişsel işlev farklılıklarının karşılaştırılmasıdır.
 

Yön­tem: Yaşları 8 ile 16 arasında değişen OKB’u olan çocuk ve ergenler (n=45) ve cinsiyet, yaş, el tercihi bakımından eşleştirilmiş kontrol grubu (n=45) çalışmaya alındı. Gruplar WISC-R, Wisconsin Kart Eşleme Testi, Stroop Testi TBAG formu, İz Sürme Testi A ve B bölümleri, Sözel akıcılık testi, Kategori çağrışım testi, Kategori değişim testi, Rey işitsel sözel öğrenme ve bellek testi ile karşılaştırıldı.
 

Bul­gu­lar: Toplam zeka bölümü katsayıları benzer olsa da, kontrol grubuna göre OKB grubunda daha yüksek sözel zeka bölümü ve daha düşük performans zeka bölümü katsayıları tespit ettik. OKB’u olan çocuk ve ergenlerde Görsel-uzamsal-mekansal algılama, görsel tarama, anlık, kısa süreli sözel bellek ve öğrenme alanlarında gerilik saptadık. Uzun süreli sözel belleklerini ise daha güçlü tespit ettik. Sözel akıcılık, dikkat, çalışma belleği, tepki ketlemesi, bozucu etkiye direnç, bilgi işleme hızı, psikomotor hız, kurulumu değiştirme (set shifting), kavramsallaştırma, soyut düşünme ve irdeleme açısından gruplar açısından belirgin farklılık saptayamadık.
 

So­nuç: Pediatrik OKB’da bazı bilişsel zayıf ve güçlü alanlar bulguların ortaya çıkışında etkili olabilir.

 

Çıkar çatışması:
Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017