E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Tanısı Olan Çocuklarda Serum Beyinden Köken Alan Nörotrofik Faktör (BDNF) Seviyelerinin Değerlendirilmesi: Öncül Bulgular
1 Dokuz Eylul University School of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Izmir, Turkey  
2 Dokuz Eylul University School of Medicine, Department of Biochemistry, Izmir, Turkey  
3 Dokuz Eylul University School of Medicine, Department of Preventive Oncology, Izmir, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 96-101
DOI: 10.4274/npa.y5958
503 kez okundu, 251 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Beyinden köken alan nörotrofik faktör (BDNF), dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çocuk
Özet

Amaç: Beyinden köken alan nörotrofik faktör (BDNF) nöronların gelişim ve sağ kalımını destekler ve dopaminerjik nöronları da içeren pek çok nöronda sinaptik plastisite mekanizmalarında çok önemli rol oynar. BDNF’nin nöronal gelişimde önemli bir role sahip olması nedeniyle çocukluk başlangıçlı nörogelişimsel bir hastalık olan DEHB’nin de patogenezinde rolü olabileceği hipotezi öne sürülmüştür. Bu çalışmada, DEHB tanısı alan hastalarda serum BDNF düzeylerinin sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması amaçlanmıştır.

 

Yön­tem: Bu çalışmaya 6-12 yaş arasında 30 DEHB’li ve 31 sağlıklı kontrol çocuk alınmıştır. Çalışmaya katılan tüm çocuklarda psikiyatrik tanıları belirlemek için DSM IV’e göre uyarlanmış Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi - Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu (Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for Shool Aged Children- Present and Lifetime Version) K-SADS-PL uygulanmıştır ve serum BDNF düzeyleri ölçülmüştür. Ayrıca, çocukların anne ve babalarından, 4-18 yaş Çocuk ve Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeğini (CBCL) doldurmaları istenmiştir.

 

Bul­gu­lar: Bu çalışmada DEHB tanısı alan olgularda serum BDNF düzeylerinin araştırılmış ancak DEHB’li olgular ile sağlıklı kontroller arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanamamıştır (p=0,885). DEHB olgularında, serum BDNF düzeyleri DEHB alt tipleri açısından karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p<0,093). Ancak istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmasa da DE baskın tip DEHB olgularında bileşik tip DEHB olgularına göre serum BDNF düzeyleri düşük bulunmuştur.

 

So­nuç: Bu çalışma BDNF’nin DEHB etyolojisinde rol oynadığı hipotezini desteklememektedir. Ancak, BDNF düzeylerini anlamlı bir şekilde yorumlayabilmek için, düzeyleri etkileyen faktörleri ve aynı zamanda periferik kan BDNF’sinin kaynaklarının aydınlatılması gerekmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017