E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Kişilik ve Primer Dismenore: Çinli Üniversiteli Kadınlarda 5-Faktör Modeli Kullanılarak Yapılan Bir Çalışma
1 Department of Clinical Psychology and Psychiatry, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China  
2 Department of Psychiatry, Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China  
3 Department of Gynecology, Women’s Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 92-95
DOI: 10.4274/npa.y5965
507 kez okundu, 361 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Aktivite, impulsif duyum yönelimi, nörotizm-anksiyete, primer dismenore
Özet

Amaç: Primer dismenoresi olanların, beş-faktör modelinde tanımlandığı gibi kişilik farklılıklarının olup olmadığını açık değildir.

 

Yön­tem: Anksiyetesi veya depresyonu olmayan primer dismenoreli 49 ve dismenoresi olmayan sağlıklı 142 üniversiteli kadın, Zuckerman-Kuhlman Kişilik Sorgulaması (ZKPQ) ve Dismenorenin İşlevsel ve Duygusal Ölçümü (FEMD) testleri ile değerlendirildi. Depresyon eğilimi Plutchik-van Praag Depresyon Envanteri (PVP), ağrı şiddeti görsel Analog Ölçeği ile Ölçüldü.

 

Bul­gu­lar: Dismenoreli grupta, iki FEMD ölçeği, ZKPQ Nörotizm-Anksiyete ve İmpulsif Duyum Araştırma ölçekleri, görsel analog ölçeği ve PVP puanları kontrol grubuna göre yüksekti. Dismenore grubunda FEMD Duygusal ölçeği ile ZKPQ Aktivite ölçeği arasında pozitif korelasyon vardı.

 

So­nuç: Saf dismenoreli kadınlarla yapılan çalışmamızda, bu bozukluğun artmış Nörotizm-Anksiyete ve İmpulsif Duyum Yönelimi ile karakterize olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017