E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Psikiyatride Bireysel Savunma ve Agresyona Müdahale Teknikleri Eğitiminin Etkinliğini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma: Bakırköy Örneği
1 Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 86-91
DOI: 10.4274/npa.y5845
514 kez okundu, 544 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Psikiyatri, agresyon, fiziksel şiddet, bireysel savunma teknikleri, eğitim
Özet

Amaç: Psikiyatri kliniklerinde hastanın fiziksel şiddet ve agresif davranışını kontrol altına almak amacı ile gerek bireysel gerekse ekip olarak uygulanabilecek bireysel savunma ve agresyona müdahale teknikleri eğitiminin etkinliğini, eğitim öncesi ve sonrası test uygulayarak belirlemek amacıyla planlanmıştır.
 

 

Yön­tem: Araştırma, Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ocak 2010- Mart 2010 tarihleri arasında, ‘bireysel savunma ve agresyona müdahale teknikleri eğitimi’ne alınan 109 hemşirelik hizmetleri personeli ile gerçekleştirilmiştir.

 

Bul­gu­lar: Araştırmaya katılanların sosyodemografik özellikleri incelendiğinde; 21 ile 59 yaş arasında yer alan ve yaş ortalaması 36,77±8,9 olan hemşirelik personelinin %63,3’ü kadın, %62,4’ü evli, %41,3’ü Sağlık Meslek Lisesi Mezunu, %56’sı klinik hemşiresi olarak çalıştıkları ve %57,8’inin çalışırken hasta tarafından fiziksel şiddete maruz kaldıklarını bildirdikleri saptanmıştır. Çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlara göre; agresyon ve fiziksel saldırganlık gösteren bir hasta ile karşı karşıya kaldıklarında gösterdikleri davranışları ve bilgi düzeyini ölçen 24 soruluk anket için genel bir toplam puan elde edilmiştir. Bu toplam puan 24 ile 120 puan arasında değişmekte olup puanlama sistemini 100’lük puanlamaya dönüştürerek yapılan değerlendirmede; eğitim öncesine göre eğitim sonrası toplam puanlar arasındaki 5,69’luk yükselme yönündeki ortalama fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

 

So­nuç: Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda Psikiyatri birimlerinde çalışan hemşirelik personelinin fiziksel şiddete maruz kalma oranının yüksek olduğu, güvenlik tedbirleri ve güvenlik personelinin yanı sıra, bireysel savunma tekniklerini bilmenin özellikle acil durumlarda, yardım gelinceye kadar, kendisini koruma açısından son derece önemli olduğu görülmüştür. Fakat hemşirelerin kendilerini güvende hissetmeleri için eğitimin yeterli olmadığı eğitimin yanı sıra, psikiyatri kliniklerindeki hasta sayısının yatak kapasitesi ve terapötik ortamın sağlanmasına yönelik olacak şekilde azaltılması ve hemşirelerin güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirlerin arttırılması yönünde daha fazla düzenleme yapılmasının önemli olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017