E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Çeşitli Nörolojik Komplikasyonlarla Seyreden Bir Bruselloz Olgusu
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye  
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye  
3 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 80-82
DOI: 10.4274/npa.y6053
450 kez okundu, 273 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Brusella, vaskülit, inme, MRG
Özet

Bruselloz, bir çok diğer nörolojik hastalıkları taklit edebilen, geniş spektrumlu ciddi nörolojik komplikasyonlar ile ilişkilidir. Biz, bir bruselloz olgusunun yetersiz tedaviye bağlı gelişen çeşitli nörolojik komplikasyonlarını (geçici iskemik ataklar (TIA) sonrası iskemik inme ve venöz tromboz) ve MRG bulgularını sunmayı amaçladık. Olgunun hiç vasküler risk faktörü ve bruselloza ait sistemik bulgusu yoktu. Sonuç olarak, etyolojisi bilinmeyen nörolojik hastalıkları olan veya atipik presentasyonu olan hastalarda nörobruselloz endemik bölgelerde her zaman akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017