E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Sertindol Tedavisi ile Ortaya Çıkan Geç Diskinezi Olgusu
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye  
3 Adana Başkent Üniversitesi, Ruh sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 68-70
DOI: 10.4274/npa.y5833
424 kez okundu, 259 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Geç diskinezi, atipik antipsikotik, sertindol
Özet

Geç diskinezi myoklonik kasılma, tik, kore ve distoni gibi istemsiz hareketlerle karakterize, antipsikotik ilaçların en ciddi yan etkilerinden birisidir. Özellikle orofasial kaslar başta olmak üzere tüm vücut bölümleri etkilenebilir. İlaç kesilmesine rağmen geri dönüşümsüz olabilir. Günümüzde geç diskinezinin antipsikotik tedavi ile ilişkisi bilinmekte ise de patogenezi ve tedavisi tam aydınlatılamamıştır. Sertindol ise mezolimbik sistemdeki dopaminerjik nöronlara yüksek selektivitesi olan bir atipik antipsikotik ajandır. Klinik çalışmalarda etkin dozlarda sertindol kullanan hastalarda ekstrapiramidal yan etkiler plasebo ile benzerlik göstermektedir. Bu yazıda 42 yaşında sertindol kulanımı sonrası geç diskinezi gelişen bir kadın hasta sunulmuş ve literatür ışığı altında tartışılmıştır. Burada sunulan olgu bize düşük striatal D2 reseptör bağlanma özelliğine, bu nedenle düşük EPS riskine sahip olmasına ve literatürde hiç GD olgusu bildirilmemiş olmasına rağmen, sertindol kullanan hastalarda da bunun bir olasılık olarak göz önünde bulundurulması ve özellikle GD için risk grubunda olan hastalarda dikkat edilmesi gerektiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017