E-ISSN 1309-4866
Kısa Araştırma Makalesi
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Grup Terapisi Süreci
1 Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, İstanbul, Türkiye  
2 Department of Psychiatry, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 63-67
DOI: 10.4274/npa.y5990
474 kez okundu, 303 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Grup psikoterapisi, transaksiyonel grup imgeleme terapisi, kronik böbrek yetmezliği
Özet

Amaç: Çalışmamızda hemodiyaliz tedavisi gören hastaların hastalıklarına eşlik eden ruhsal problemlerini grup psikoterapisi yöntemiyle ele almayı amaçladık.
 

Yön­tem: Çalışmaya hemodiyaliz hastaları arasından ruhsal problemler belirten, eğitim ve yaş seviyeleri benzer 5 kişi alınmıştır. Grup terapisi “transaksiyonel grup imgeleme terapisi” yöntemiyle haftada 1, yaklaşık 1.5 saat olmak üzere, toplam 11 oturum yapılarak yürütülmüştür.
 

Bul­gu­lar: Grup terapisinde hastaların “yadsıma, öfke, pazarlık, depresyon, kabullenme” gibi ruhsal süreçlerden birinde veya birkaçında oldukları gözlendi. Bu süreçler ele alındı ve hastalar grup içerisinde duygularını çalışıp, hastalıklarını konuşabildiler. Hastalıkları nedeniyle yaşamlarında olan zorlukla daha kolay baş edebildikleri, tedaviye uyumlarının arttığı, yaşam kalitelerinin yükseldiği gözlendi. Sonuçta, kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda grup psikoterapisinin ruhsal problemlerini çözmede etkin olduğu görülmüştür.
 

So­nuç: Bu grup hastalarda grup terapisinin daha yaygınlaşmasının ve sürecin daha uzun olmasının hastaların hastalıklarıyla baş etmesini kolaylaştıracağı düşünüldü. İleride yapılacak çalışmalarda bu etkinliğin yapılandırılmış bir ölçekle de ortaya koyulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017