E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
İskemik İnmede Karotis İntima Media Kalınlığı ve Homosistein Arasındaki İlişki
1 Çorum Devlet Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Çorum, Türkiye  
2 Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye  
3 Ordu University Medical Faculty, Department of Neurology, Ordu, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 53-58
DOI: 10.4274/npa.y6206
460 kez okundu, 1458 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, homosistein, karotis intima media kalınlığı
Özet

Amaç: İskemik inmelerin büyük çoğunluğu aterosklerotik nedenlidir. Mekanizması tam olarak bilinmemekle beraber, yüksek homosistein (HM) değerlerinin aterosklerozda rol aldığı kabul edilmektedir. Bu çalışmada, iskemik inme hastalarında; HM düzeyi ve aterosklerozun erken belirteçlerinden karotis intima media kalınlığı (KİMK) arasındaki ilişki araştırıldı.
 

Yön­tem­ler: Akut iskemik serebrovasküler hastalık tanılı 81 hasta ve kontrol grubu olarak 41 sağlıklı gönüllü, prospektif olarak değerlendirildi. Hastaların kranial görüntülemeleri ve nörolojik muayeneleri yapıldı. Grupların demografik verileri kaydedildi. HT, DM, kalp hastalıkları vb. risk faktörleri değerlendirildi. KİMK doppler ile ölçüldü ve HM, B12 vitamini, folat düzeyleri kaydedildi.
 

Bul­gu­lar: Gruplar arasında DM varlığı açısından anlamlı fark saptanmadı. HT hastalarda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,001). Her iki grupta da; homosistein ile lipit profili arasında herhangi bir ilişki saptanmadı. Benzer şekilde KIMK ile lipit profili arasında herhangi bir ilişki saptanmadı. Folat ve B12 vitamini ile HM arasında negatif korelasyon saptandı. KİMK hastalarda kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek (p<0,001) idi. B12 düşüklüğü hastalarda istatistiksel anlamlılık gösterecek şekilde fazla idi (p<0,05).
 

So­nuç: Çalışmamızda iskemik inmeli hastalarda; KİMK ile HM düzeyleri arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki bulamadık. Ancak yüksek HM değerlerinin aterosklerotik vasküler hastalıklara neden olduğu bilindiğinden HM yüksek kişilerde B12 vitamini replasmanı, iskemik inme önlenmesinde katkı sağlayabilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017